Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 31 sierpnia br. (środa) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu:2) Nr XXIII.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku.
 3. 1) Nr XXII.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku,
 4. Ustalenie porządku obrad.
 5. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 6. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków– Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

                                   WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                    Bogdan Sylwester Misztal

image_pdfimage_print
Skip to content