Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Jednostki organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Witosa 2
tel. 24 275-42-12; 275-41-12, 275-46-56
e-mail: sekretariat@pup-sierpc.pl
http://www.pupsierpc.bip.org.pl
Dyrektor: Maja Strześniewska

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu

ul. Kościuszki 1A, 09-200 Sierpc
tel. (24) 275 – 21 – 13
Obwód Drogowy
http://www.zdpsierpc.bip.org.pl/
e-mail: zdpsierpc@bip.org.pl
Dyrektor: Artur Obrębski

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

09 – 200 Sierpc, ul. Sucharskiego 2
tel. (24) 275–22–01, 275–27–46, 275–79–07, fax. 275–22–72
www.losierpc.edu.pl
e-mail: losierpc@losierpc.edu.pl

Dyrektor: Ewa Jancewicz

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Sucharskiego 2
tel. 24 275 13 09
www.oppsierpc.szkolnastrona.pl
e-mail: ognisko.pracy.pozaszkolnej@gmail.com
Dyrektor: Renata Przybyłowska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 8a
tel./fax 24 275 29 94
email: poradniasierpc@wp.pl
www.poradniasierpc.bip.org.pl
Dyrektor: Aneta Ciemiecka

Kryta Pływalnia w Sierpcu

ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2
09-200 Sierpc
tel. 024/275 74 72, fax 024/275 72 22
e-mail:basen.sierpc@wp.pl
www.basen.sierpc.pl
Kierownik: Łukasz Chojnacki

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10
tel. 24 275 81 09, fax 24 275 81 09
www.ckp-sierpc.pl

e-mail: ckps@pro.onet.pl
Dyrektor: Wojciech Kęsicki

Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie

09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 118
tel. 24 275 16 90
Dyrektor: Nina Gąsiorowska
e-mail: dom.dzieci@wp.pl
http://domdzieciszczutowo.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a
tel.fax 24 275 76 60
www.pcprsierpc.bip.org.pl
email: sekretariat@pcprsierpc.pl
Dyrektor: Agnieszka Gorczyca

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Słowackiego 32
tel. (24) 275 20 01, fax (24) 275 26 27

www.spzzozsierpc.pl

e-mail: sekretariat@spzzozsierpc.pl

Dyrektor: Marek Kuczmarski

Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu

Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu im. Jose de San Martina
09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 10
tel./fax 24 275 23 73
tel. 24 275 34 21
www.zs1sierpc.cba.pl
e-mail: zs1sierpc@op.pl
Dyrektor: Piotr Tyndorf

Zespół Szkół  Nr 2 w Sierpcu

Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Wiosny Ludów 7
tel. 24 275 28 51, 275 29 68
e-mail: zsz.sierpc@gmail.com
www.zsznr2sierpc.pl
Dyrektor: Magdalena Peda

Powiatowy Zespół Jednostek Budżetowych w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 8a
tel./fax 24 231 50 44
email: pzjbsierpc@wp.pl
Dyrektor: Marta Witte

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 1
tel./fax 24 275 21 06
www.soswsierpc.pl
e-mail: osw.sierpc@wp.pl
Dyrektor: Leonora Brudnicka

Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie

09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 116
tel. 24 276 74 74, 695 966 292
https://dpsszczutowo.pl/
e-mail: sekretariat@dpsszczutowo.pl
Dyrektor: Grażyna Topolewska

Powiatowa Biblioteka Publiczna

ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2
09-200 Sierpc
tel. (24) 275-29-71
Dyrektor: Elżbieta Gozdowska
e-mail: pbpsierpc@interia.pl
www.pbp.sierpc.pl

Dzienny Dom Senior+ w Szczutowie

09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 116
tel. 539 335 644
Kierownik: Monika Marlęga
e-mail:  sekretariat@ddsszczutowo.pl
https://ddsszczutowo.bip.gov.pl

image_pdfimage_print
Skip to content