Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Działania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, lub z państwowych funduszy celowych

Działania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane do podejmowania działań informacyjnych dotyczących tego finansowania lub dofinansowania, przy wykorzystaniu różnych form i metod komunikacji.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych określa rodzaje tych działań, oraz sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być realizowane, a także kwotę lub kwoty finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek określony w art. 35a  ust.1 ustawy.

Wykaz zadań:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe)

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe)

dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi na długości 2 080,92 mb zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz płynności ruchu

Dofinansowanie: 1 406 634,68 zł

Całkowita wartość: 2 813 269,37 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rościszewie na ul. Reymonta na drodze nr 3712W

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rościszewie na ul. Reymonta na drodze nr 3712W dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Dofinansowanie: 160 000,00 zł

Całkowita wartość: 227 550,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Szczutowie na ul. 3 Maja i Lipowej na drogach nr 3718W i 370619W

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Szczutowie na ul. 3 Maja i Lipowej na drogach nr 3718W i 370619W dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Dofinansowanie: 240 000,00 zł

Całkowita wartość: 319 800,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goleszynie na ul. Niepodległości na drodze nr 3753W

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Goleszynie na ul. Niepodległości na drodze nr 3753W dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Dofinansowanie: 54 120,00 zł

Całkowita wartość: 67 650,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Słupi na drodze nr 3759W

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Słupi na drodze nr 3759W dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Dofinansowanie: 137 760,00 zł

Całkowita wartość: 172 200,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Cieślinie na drodze nr 3765W

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Cieślinie na drodze nr 3765W dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Dofinansowanie: 147 600,00 zł

Całkowita wartość: 184 500,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja na drodze nr 3771W

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sierpcu na ul. Konstytucji 3 Maja na drodze nr 3771W dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Dofinansowanie: 120 000,00 zł

Całkowita wartość: 159 900,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lelicach na ul. Szkolnej na drodze nr 6914W

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Lelicach na ul. Szkolnej na drodze nr 6914W dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów oraz wprowadzenie dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu celem poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych

Dofinansowanie: 147 600,00 zł

Całkowita wartość: 184 500,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław – Gozdowo

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3760W Bonisław – Gozdowo dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Opis inwestycji: przebudowa drogi na długości 4 814,90 mb zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowegoo oraz płynności ruchu

Dofinansowanie: 2 572 981,19 zł

Całkowita wartość: 5 162 505,88 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe)

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3727W Ligowo – granica województwa – (Skępe)dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Opis inwestycji: przebudowa drogi na długości 995 mb zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz płynności ruchu

Dofinansowanie: 362 139,07 zł

Całkowita wartość: 517 341,54 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawady

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3741W Lelice – Rogienice – Grąbiec – Rzeszotary – Zawadydofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Opis inwestycji: przebudowa drogi na długości 1248 mb zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz płynności ruchu

Dofinansowanie: 404 469,56 zł

Całkowita wartość: 577 813,66 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica województwa – (Sosnowo)

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3721W Gójsk – Podlesie – granica województwa – (Sosnowo)dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Opis inwestycji: przebudowa drogi na długości 2958 mb zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz płynności ruchu

Dofinansowanie: 1 100 838,00 zł

Całkowita wartość: 1 376 047,67 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Majadofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Opis inwestycji: przebudowa drogi na długości 1304,11 mb zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  oraz płynności ruchu

Dofinansowanie: 5 874 787 zł

Całkowita wartość: 7 453 590,24 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójskdofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Opis inwestycji: przebudowa drogi na długości 2979 mb zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz płynności ruchu

Dofinansowanie: 1 163 559,00 zł

Całkowita wartość: 1 454 449,79 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo na odcinku Gozdowo – Antoniewo na terenie gm. Gozdowo

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowona odcinku Gozdowo – Antoniewo na terenie gm. Gozdowodofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Opis inwestycji: przebudowa drogi na długości 2850 mb zapewniająca przede wszystkim dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do obowiązujących przepisów celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz płynności ruchu

Dofinansowanie: 442 129,00 zł

Całkowita wartość: 891 717,53 zł

image_pdfimage_print
Skip to content