Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Wicestarosta

Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego
Piotr Łukasz Rzeszotarski
Adres: Świętokrzyska 2A,
09-200 Sierpc
Tel. 24 275-91-01
Fax 24 275-91-00 wew. 144
E-mail: starosta@powiat.sierpc.pl
www.powiat.sierpc.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Do kompetencji Wicestarosty należą sprawy z zakresu:

  1. wykonywania zadań i kompetencji określonych w niniejszym Regulaminie oraz przez Starostę, w sposób zapewniający w powierzonym zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań powiatu,
  2. koordynacji działań i nadzoru nad pracą podległych komórek organizacyjnych oraz powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inicjowanie rozwiązań wpływających na optymalizację ich działania,
  3. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec podległych kierowników komórek organizacyjnych oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
  4. bieżące informowanie Starosty o zaistniałych zagrożeniach
    w realizacji zadań,
  5. współudział w działaniach związanych z pozyskiwaniem pomocy finansowe z funduszy unijnych i innych źródeł pozabudżetowych na realizację zadań należących do Starostwa Powiatowego,
  6. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę w formie upoważnienia bądź zarządzenia.
  7. Wicestarosta wykonuje obowiązki Starosty w czasie, gdy Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Starosty.
image_pdfimage_print
Skip to content