Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Sekretarz

Sekretarz Powiatu

Ryszard Dobiesz

Adres: Świętokrzyska 2A,
09-200 Sierpc
Tel. 24 275-91-02
Fax 24 275-91-00 wew. 144
E-mail: sekretarz@powiat.sierpc.pl
www.powiat.sierpc.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Do kompetencji Sekretarza należą sprawy z zakresu:

 1. zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji pracy Starostwa w celu sprawnego funkcjonowania i właściwych warunków działania, w tym nadzór nad zabezpieczeniem logistycznym,
 2. należytej organizacji stanowisk pracy zapewniających realizację zadań przez pracowników Starostwa,
 3. przestrzegania dyscypliny pracy,
 4. nadzoru nad procesem obsługi interesantów, w tym terminowego załatwiania spraw,
 5. nadzoru i koordynacji prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa,
 6. nadzorowania toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu i Rady oraz prac związanych z organizacją posiedzeń tych organów,
 7. upowszechniania nowoczesnych metod i technik organizacji pracy oraz wymiany doświadczeń w działalności samorządowej,
 8. współpracy z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji zadań powiatu,
 9. nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, a także dostępu do informacji publicznych,
 10. nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt,
 11. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę w formie upoważnienia bądź zarządzenia.
image_pdfimage_print
Skip to content