Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Cyfrowy Powiat

Powiat Sierpecki we IX.2022 r. podpisał umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

dotyczącej realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o nr POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

„Cyfrowy Powiat – Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz serwerów”

Celem zawartej umowy jest wsparcie rozwoju cyfrowego i zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu poprzez zwiększenie wydajności i poprawy pracy urządzeń, zwiększenie bezpieczeństwa środowiska danych wytwarzanych w urzędzie oraz zastosowanie nowych technologii w świetle COVID-19 w zakresie obsługi klienta.

„Cyfrowy Powiat – poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Sierpeckim”

Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Sierpcu oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

KWOTA POZYSKANEGO GRANTU NA REALIZACJĘ PROJEKTU, ZGODNIE Z UMOWĄ: 154 602 PLN

TERMIN REALIZACJI ZGODNIE Z UMOWĄ: IX.2022 – IX.2023  

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU: STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU

STRONA PROJEKTU „CYFROWY POWIAT”: V oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

image_pdfimage_print
Skip to content