Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XLI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XLI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

28 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XLI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

  1. Uchwała Nr 580.110.2017 Zarządu Powiatu w Sierpcu w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2017 roku
  2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sierpcu informacji o przebiegu wykonania budżetowej za I półrocze 2017 roku.

 

Podjęto Uchwały:

  1. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał  2017 rok.
  2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
  3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
  4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo” .
  5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostyb.ory – (Koziebrody)”. 
  6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski- Gozdowo”.
image_pdfimage_print
Skip to content