Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Oferta Szkoleń !!!!

Oferta Szkoleń !!!!

Powiat Sierpecki i Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zaprasza do udziału w szkoleniach oraz warsztatach w ramach projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowane szkolenia:

 1. podstawowy kurs komputerowy – obsługa MS Word 2016 na poziomie podstawowym lub zaawansowanym, obsługa MS Excel 2016 na poziomie podstawowym lub zaawansowanym oraz warsztaty z projektowania, tworzenia i obróbki obrazów w grafice 2D; grafiki komputerowej w biznesie (wizytówki, papier firmowy, logo firmy, ulotka reklamowa, prezentacja, obróbka zdjęć cyfrowych, tworzenie stron internetowych, projektu modelu trójwymiarowego firmy); praca z pakietem biurowym Microsoft Office 2016;
 2. kurs języka niemieckiego, który ma pomóc w nauce języka lub przypomnieniu kluczowych zagadnień związanych ze specyfiką danego zawodu, przydatnych w kontaktach z przedstawicielami instytucji czy przedsiębiorstw krajów niemieckojęzycznych;
 3. planowanie własnego rozwoju – zajęcia z zakresu motywacji, pewności siebie;
 4. prowadzenie działalności gospodarczej – cele działalności gospodarczej, klasyfikacja przedsiębiorstw, zakładanie firmy, biznesplan, marketing, etyka w pracy i biznesie, pozyskiwanie funduszy na otwarcie oraz prowadzenie działalności gospodarczej;
 5. warsztaty z kulturoznawstwa – Człowiek jako świadomy odbiorca kultury, w ramach których zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: kultura materialna i kultura duchowa, kultura popularna, film, teatr, muzea; przewidziany jest także wyjazd do teatru, opery lub filharmonii;
 6. warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia + dietetyka, czyli co i jak jeść, aby czuć się lepiej – porady dotyczące prawidłowego odżywiania, komponowania posiłków;
 7. florystyka – pobudzenie kreatywności, tworzenie bukietów, dekoracji lub stroików;
 8. zajęcia fitness.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone warsztatowo, metodami aktywnymi.

Szkolenia skierowane są do rodziców i opiekunów naszych uczniów oraz innych dorosłych mieszkańców powiatu sierpeckiego. W szczególności do osób:

 • z utrudnionym dostępem do jakichkolwiek form edukacji osób dorosłych;
 • z niskim poziomem wykształcenia lub wykształceniem wymagającym aktualizacji (najwyżej z zasadniczym zawodowym lub średnim i policealnym, zdobytym w zeszłym wieku);
 • związanych z rolnictwem;
 • nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych;
 • korzystających z pomocy społecznej lub instytucji wsparcia rodziny;
 • w wieku 45+.

Osoby zainteresowane szkoleniami są proszone o składanie wniosków w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Wzór wniosku do pobrania ze strony www.losierpc.edu.pl lub w sekretariacie LO w godz. 7.30-15.30.

LOWE ogłoszenie

LOWE_REGULAMIN UDZIAŁU I REKRUTACJI

ZALACZNIK 2_Oswiadczenie uczestnika projektu_cz-b

ZALACZNIK Formularz zgłoszeniowy_cz-b

 

image_pdfimage_print
Skip to content