Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

NOWA SIEDZIBA OPP

NOWA SIEDZIBA OPP

4 września 2015 r. została uroczyście otwarta nowa siedziba Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu. Przecięcia wstęgi do nowej placówki mieszczącej się obecnie przy ul. Sucharskiego 2 (w budynku basenu) dokonali starosta Powiatu Sierpeckiego p. Jan Laskowski, wicestarosta Powiatu Sierpeckiego p. Juliusz Gorzkoś, zastępca burmistrza miasta Sierpc p. Ewa Leszczyńska oraz dyrektor placówki p. Renata Przybyłowska. Aktu poświęcenia nowego obiektu dokonał ks. Dziekan Andrzej Więckowski.

W uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pani Agnieszka Malanowska – sekretarz Powiatu Sierpeckiego, pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, rodzice oraz wychowankowie różnych zespołów.
Przybyłych gości powitała serdecznie dyrektor OPP p. Renata Przybyłowska. Pan Starosta podkreślił ważność rozwijania i kontynuowania pasji dzieci i młodzieży w dobie ówczesnej, trudnej rzeczywistości oraz życzył wszystkim sukcesów w pracy artystycznej z wychowankami placówki. „Gdyby każdy miał to samo nikt nikomu nie byłby potrzebny” – cytując słowa ks. Jana Twardowskiego pani dyrektor OPP przeszła do podziękowań. Wraz z przewodniczącymi Rady Rodziców: p. Katarzyną Pacek i p. Iwoną Olszewską pani dyrektor wręczyła dyplomy uznania oraz kwiaty dla pana Jana Laskowskiego Starosty Sierpeckiego, pana Juliusza Gorzkosia Wicestarosty Sierpeckiego oraz ks. Dziekana Andrzeja Więckowskiego. Podziękowania oraz ręcznie wykonane kwiaty otrzymali: p. Piotr Tyndorf – dyrektorZS Nr 1 w Sierpcu, p. Wojciech Kęsicki – dyrektor CKP, Zbigniew Trojanowski – właściciel firmy Comp – Art. Za wsparcie finansowe nowej siedziby placówki podziękowania otrzymali również: p. Józef Długokęcki właściciel firmy MARJOSS, p. Jerzy Stachurski właściciel firmy SKRAWMET, p. Mariusz Klimek właściciel firmy Arbud.
Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor zaprosiła na słodki poczęstunek wykonany przez rodziców. Goście mieli możliwość podziwiać i posmakować dwa torty z których jeden symbolizował OPP a drugi Powiat Sierpecki.
Uroczystość otwarcia dokumentowały sierpeckie media ( telewizja kablowa, Nowy Tygodnik Sierpecki oraz Kurier Sierpecki).
Nowa siedziba placówki jest miejscem doskonale przystosowanym do odkrywania talentów, pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu sierpeckiego.

image_pdfimage_print
Skip to content