Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXXII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXXII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 26 stycznia br. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXXII  Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu:

– Nr XXX.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,

– Nr XXXI.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku.

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu, na wynajem budynku handlowo – usługowego znajdującego się na terenie szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2017 rok.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2016 .
 9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 roku.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

  PRZEWODNICZĄCY RADY

            Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content