Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zmiany w publicznym transporcie zbiorowym

Zmiany w publicznym transporcie zbiorowym

Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby mieszkańcy powiatu sierpeckiego nadal mogli korzystać z biletów ulgowych na przejazdy środkiem publicznego transportu zbiorowego (autobusowego) na terenie naszego powiatu – zapowiada Starosta. Po 1 stycznia 2017 roku zmienia się cały system publicznego transportu zbiorowego. Wszystkie powiaty w Polsce czeka „rewolucja” w zakresie obowiązków dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego. Obowiązek jego organizacji przejmują jednostki samorządu terytorialnego. Powiat Sierpecki staje się od dnia 1 stycznia 2017 roku z mocy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem transportu zbiorowego.

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym każdy powiat powyżej 80 tys. mieszkańców powinien mieć przygotowany i uchwalony plan transportowy. Należy podkreślić, że Powiat Sierpecki nie jest zobowiązany do posiadania takiego planu gdyż zamieszkuje go mniej niż 80 tys. mieszkańców. Jednakże wobec, zmian które nadchodzą oraz mając na uwadze dobro mieszkańców Władze Powiatu Sierpeckiego wspólnie z Burmistrzem Miasta Sierpca i Wójtami Gmin z terenu powiatu sierpeckiego podjęli decyzję o opracowaniu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego.

Po licznych konsultacjach z przedstawicielami samorządów w dniu 17 listopada br. Firma Refunda Sp. z o.o. z Wrocławia zaprezentowała opracowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego, który 7 grudnia br. zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu w Sierpcu celem uchwalenia. Koszt opracowania Planu wyniósł 33 825,00 zł i został podzielony proporcjonalnie między osiem samorządów.

Bez opracowania i uchwalenia planu transportowego oraz bez wyboru operatorów powiatowego transportu zbiorowego mieszkańcy danego powiatu, w tym szczególności dzieci i młodzież szkolna, nie będzie uprawniona do ulgowych biletów (wynikających z ustawy), gdyż dotychczasowi przewoźnicy nie otrzymają ich refundacji. Do końca 2016 roku powiaty powinny wybrać swoich operatorów powiatowego transportu zbiorowego, którymi mogą być także dotychczasowi przewoźnicy realizujący obecnie komercyjne przewozy pasażerskie (na podstawie wydanych zezwoleń) na obszarze powiatu.

W dniu 18 listopada br. Starosta Sierpecki ogłosił  zamiar przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania 23.11.2016r. (http://sierpc.starostwo.gov.pl/pliki/stsierpc/ogloszenie_o_zamiarze.pdf).

image_pdfimage_print
Skip to content