Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2020

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2020

W związku z planowaną debatą nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2020 informuję, że na podstawie art. 30 a ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym, mieszkaniec Powiatu Sierpeckiego, który chciałby zabrać głos w tej debacie, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Sierpeckiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień Sesji, na której będzie rozpatrywany Raport, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego przy ul. Świętokrzyska 2A.
Przewodniczący Rady Powiatu zawiadomi o terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia obrad Sesji, na której będzie rozpatrywany Raport, na co najmniej 7 dni przed jej odbyciem. Zawiadomienie zostanie umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu i tablicy ogłoszeń. Zgłoszenie do zabrania głosu Raport o stanie Powiatu

image_pdfimage_print
Skip to content