Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zdobądź zawód – osiągnij sukces !

Zdobądź zawód – osiągnij sukces !

Było to sztandarowe hasło unijnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 1 im gen Jose de San Martin w Sierpcu. Dwuletniego projektu realizowanego przez Ośrodek Kształcenia i Promocji EDUKATOR z Golubia Dobrzynia w partnerstwie z Powiatem Sierpeckim.

Miał on wprowadzić na rynek pracy 40-osobową grupę techników czterech specjalności: bezpieczeństwa i higieny pracy, drogownictwa, pojazdów samochodowych, rachunkowości. W praktyce słuchaczy uczestniczących w sobotnio-niedzielnych zajęciach było trochę więcej, gdyż kilkanaście osób zdobywało wspomniane wyżej uprawnienia uczęszczając do szkoły poza projektem.
26 czerwca 2015 nastąpiło oficjalne podsumowanie realizacji projektu, połączone z pożegnaniem absolwentów. W uroczystości prowadzonej przez szkolnego opiekuna szkoły policealnej panią Annę Chmielewicz, oprócz dyrekcji Zespołu Szkół nr 1, nauczycieli i słuchaczy, uczestniczyli: pani Bogusława Lewandowska – naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu, pan Paweł Szymański – dyrektor Ośrodka Kształcenia i Promocji EDUKATOR z Golubia Dobrzynia, pani Marta Jaworska – koordynator projektu.
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 pan Piotr Tyndorf oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego pani Bogusława Lewandowska gratulowali absolwentom wytrwałości, zdobycia nowych zawodowych umiejętności, życząc jednocześnie, żeby pozwoliły one być im bardziej konkurencyjnymi na wymagającym współczesnym rynku pracy. Z życzeniami dalszych edukacyjnych i zawodowych sukcesów, dyrektor wręczył uczestnikom projektu świadectwa ukończenia szkoły, na pamiątkę indeksy, a w przypadku technika bezpieczeństwa i higieny pracy także zaświadczenia o zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych.
Wszyscy uczestnicy projektu zasłużyli niewątpliwie na słowa uznania. Każda z grup miała jednak nieformalnych liderów, którzy wyróżniali się nie tylko umiejętnościami organizacyjnymi, ale również bardzo dobrymi wynikami w nauce i wysoką frekwencją. Dla wyróżniającej się osoby z każdej grupy dyrektorzy Zespołu Szkół nr 1 oraz Ośrodka Kształcenia i Promocji EDUKATOR ufundowali pamiątkowe dyplomy oraz nagrodowe suweniry. Otrzymali je: panie Katarzyna Kossowska (technik bhp), Iwona Wilczak (technik drogownictwa), Emilia Gąsiorowska (technik rachunkowości) i pan Bartosz Brudnicki (technik pojazdów samochodowych).
Podsumowanie projektu nie było rozstaniem z gatunku rzewnych melodramatów, lecz radosnym podsumowaniem dwuletniej owocnej pracy. Dla tych, którzy mają gorszą pamięć, przypomniała jej najważniejsze, czasami najzabawniejsze momenty multimedialna prezentacja. Nie zabrakło też oprawy muzycznej, o którą zadbali uczniowie MECHANIKA Karolina Dądalska, Natalia Witkowska oraz wspierający dziewczyny Marcin Witkowski. Dopełnieniem całości stały się ciepłe słowa podziękowań dla kadry pedagogicznej i towarzyszące im kwiaty wręczane przez absolwentów.

Anna Chmielewicz

image_pdfimage_print
Skip to content