Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego – 2020

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego – 2020

Wydział Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu informuje, iż w związku z zaproszeniem podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych, na podstawie art. 4 pkt 2 oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078), zostało podpisane w dniu 1 października 2019 r. Porozumienie pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzież szkół ponadpostawowych prowadzonych przez powiat sierpecki oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.Więcej informacji pod adresem: http://www.sierpc.starostwo.gov.pl/index//id/2923

image_pdfimage_print
Skip to content