Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Założenia funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Do zwrócenia się z kolejną już prośbą do Pani Elżbiety Szymanik – Dyrektorem ds. POKL w MJWPU o przeprowadzenie szkolenia na terenie naszego powiatu przekonały nas rezultaty pamiętnych spotkań szkoleniowych w postaci realizowanych z powodzeniem projektów społecznych.

W dniu 11.02.2015r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie przeprowadzili szkolenie z zakresu funduszy europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Starosta Sierpecki Jan Laskowski powitał zebranych oraz serdecznie podziękował obecnej Elżbiecie Szymanik – Dyrektorowi ds. POKL i pracownikom MJWPU za dotychczasową współpracę oraz uświadomienie jednostkom samorządowym naszego powiatu korzyści płynących z aplikowania o „środki europejskie”.

W spotkaniu oprócz Dyrektora i pracowników Mazowieckiej Jednostki wzięli udział wójtowie gmin i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele oświaty z terenu powiatu. Zauważyliśmy, że bezpośrednie spotkania z pracownikami MJWPU ośmieliły gminy do ubiegania się o „środki europejskie”, pozwoliły przekonać, że współpraca z Mazowiecką Jednostką i korzystanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego może przynieść szereg korzyści gminom i powiatowi: poprawić i rozszerzyć jakość usług i świadczonej pomocy; bezpośrednio przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców.

Bogatsi o projektowe doświadczenia chcielibyśmy realizować w nowej perspektywie finansowej projekty wymagające bezpośredniej współpracy z przedsiębiorcami; propagować społeczną odpowiedzialność biznesu, by stworzyć osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym większe szanse na zatrudnienie, inicjować nowe na naszym terenie formy wspomagania osób niepełnosprawnych, rozwijać ekonomię społeczną poprzez tworzenie warunków sprzyjających tworzeniu m.in. spółdzielni socjalnych, CIS, itp. Ważny jest dla powiatu rozwój szkolnictwa zawodowego „szytego” na miarę lokalnego rynku pracy. To wszystko wiąże się z możliwościami, jakie otwiera nowy okres programowania.

Dlatego zgromadzonych na sali interesowały plany a w szczególności możliwości ubiegania się o dofinansowanie w nowym okresie programowania na konkretne działania.

Z niecierpliwością czekamy na ogłaszane przez MJWPU konkursy.

PCPR w Sierpcu

Galeria wiadomości

image_pdfimage_print
Skip to content