Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXXVII Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

XXXVII Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Na sekretarza sesji powołany został radny Kamil Różański.
Podczas obrad Rada Powiatu w Sierpcu podjęła Uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Sierpeckiego.

Nowym Skarbnikiem został Pan Zbigniew Garwacki.
Konieczność powołania nowej osoby pełniącej tę funkcję podyktowana została przejściem na zasłużoną emeryturę dotychczasowego i długoletniego Skarbnika Powiatu Pana Krzysztofa Sobieckiego.
Podczas obrad podjęto również:
– Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społeczne w 2021r.
– Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
– Uchwałę zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
– Uchwałę zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021r.
image_pdfimage_print
Skip to content