Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXXVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 30 maja (wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXXVI  Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXV.2017 z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2022.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Powiatu Sierpeckiego instrumentem płatniczym.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY

   Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content