Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXXV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXXV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 27 kwietnia  (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXXIV  Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu XXXIV.2017 z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 marca 2017 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” .

 8. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok .

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół drewniany św. Marcina oraz drewniana dzwonnica w m. Zawidz Kościelny.

 12. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

 13. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2016 roku.

 15. Zapoznanie się z „Opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2016 rok .

 18. Sprawy różne.

 19. Zamknięcie obrad.

                                                              PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                         Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content