Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXXIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

9 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXXIII Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 1. Komendanty Powiatowej Policji w Sierpcu przedstawiające „Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sierpeckiego”,
 2. Komendanty Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu przedstawiające „Informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach powiatu za 2016 rok”,
 3. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przedstawiające „Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2015 roku,
 4. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Płocku przedstawiające „Informację na temat realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego w 2016 roku”,
 5. Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej przedstawiające „Informację o stanie rolnictwa na terenie Powiatu Sierpeckiego”,
 6. Państwowego Inspektora Sanitarnego przedstawiające „Informację na temat Bezpieczeństwa Powiatu Sierpeckiego w 2016 roku”.

Powyższe informacje będą przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 marca 2017 roku.

Ponadto do Biura Rady i Zarządu Powiatu wpłynęło:

 1. Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
 2. Interpelacja Pana Marcina Błaszczyka dotycząca remontu drogi powiatowej Sikórz – Mochowo pomiędzy miejscowościami Bożewo – Mochowo wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w niniejszej sprawie.

Podjęto Uchwały:

 1. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  na terenie Powiatu Sierpeckiego.
 2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.
 3. uchwały zmieniającej w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
 4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.
 5. podjęcie Apelu Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie podjęcia prac nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej i koncentracji wielkofermowej hodowli.

Ponadto Radni zapoznali się z informacją z realizacji Planu pracy Rady Powiatu za rok 2016 oraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2016 rok.

image_pdfimage_print
Skip to content