Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXXII SESJA RADY POWIATU W SIERPCU.

XXXII SESJA RADY POWIATU W SIERPCU.

Za nami XXXII sesja Rady Powiatu w Sierpcu.
Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński prowadził sesję z siedziby Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a jej obrady przeprowadzone zostały w trybie zdalnym.

Na sekretarza XXXII sesji powołany został Radny Zbigniew Kopczyński.
Podczas sesji przedstawione zostało m.in. Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego z działalności Zarządu Powiatu za okres od 6 lutego 2021 r. do 13 kwietnia 2021 r.
Ponadto Rada Powiatu zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2020, przedstawioną przez Dyrektor PCPR w Sierpcu Agnieszkę Gorczycę, oraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowo – rzeczowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2020 r. przedstawionym przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu Roberta Makówkę.
Podczas obrad podjęto również:
– uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035
– uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 r.
image_pdfimage_print
Skip to content