Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 29 września br. (czwartek) o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

I CZĘŚĆ

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu:

  1) Nr XXIV.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku,

  2) Nr XXV.2016 z dnia 9 września 2016 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu działań profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2020” .

 8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu i Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu .

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok .

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Sierpc .

 11. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2016 roku.

 12. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen Jose de San Martin w Sierpcu.

 13. Sprawy różne.

II CZĘŚĆ (Boguszewiec 34A) około godziny 14:00.

 1. Omówienie możliwości współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć z samorządowcami Powiatu Rypińskiego.

 2. Zamknięcie obrad.

                                    PRZEWODNICZĄCY RADY

                                /-/

                                   Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content