Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXVI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

29 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości   i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

  1. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sierpcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
  2. Wniosek Społecznego Komitetu Renowacji Miejsca Pamięci Narodowej w Sierpcu dotyczący zabezpieczenia przez Zarząd Powiatu w budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2017 środków finansowych na częściowe sfinansowanie wydruku i oprawy publikacji pod roboczym tytułem „Miejsca Pamięci Narodowej w Sierpcu i Powiecie Sierpeckim”.
  3. Pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku na temat przekazanej petycji Stowarzyszenia na rzecz ochrony środowiska naturalnego EKO-SKRWA.

W pierwszej części sesji, radni przyjęli uchwały:

  1. w sprawie uchwalenia „Programu działań profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2020”.
  2. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu i Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu .
  3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Sierpc.

Zapoznali się z informacją z wykonania budżetu oraz wieloletnią prognozą finansową Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2016 roku oraz podjęli oświadczenie w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen Jose de San Martin w Sierpcu.

Druga część sesji odbyła się w Boguszewcu i  dotyczyła omówienia możliwości współpracy i realizacji wspólnych przedsięwzięć z samorządowcami Powiatu Rypińskiego.

image_pdfimage_print
Skip to content