Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXIX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXIX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 8 grudnia br. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXIX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII.2016 z obrad Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 3 listopada 2016 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2016 roku.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2034.

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

 12. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla st. bryg. w stanie spoczynku Pana Józefa Chmielewskiego długoletniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

 13. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Agnieszki Jaworskiej – działaczki na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie obrad.

Z up. WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Misztal

 

                                       

image_pdfimage_print
Skip to content