Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXIX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXIX Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

 8  grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXIX Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości   i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 1. Diecezji Płockiej oddział w Sierpcu o wsparcie finansowe paczek choinkowych,
 2. Hanny Przeciszewskiej dotyczące przekazania umowy z dnia 2 lipca 2007 roku,
 3. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy dotyczące przeprowadzonej analizy oświadczenia majątkowego,
 4. KBTO Operatora Sieci Szerokopasmowej „Internet dla Mazowsza” w sprawie podjęcia nowej uchwały przez Radę Powiatu ustalającą nowe niższe stawki za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym sieci telekomunikacyjnej,
 5.  Apel Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie nadmiernej koncentracji wielkofermowej na terenie Powiatu Żuromińskiego,
 6.  Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie decyzji Komisji Europejskiej na remat podziału województwa mazowieckiego.

Podjęto uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2016 roku.
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2034.
 • uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

Radni podjęli również dwa oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla st. bryg. w stanie spoczynku Pana Józefa Chmielewskiego długoletniego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu oraz dla Pani Agnieszki Jaworskiej – działaczki na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

image_pdfimage_print
Skip to content