Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXIV Sesja Rady Powiatu

XXIV Sesja Rady Powiatu

31 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 1. pismo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujące o udzieleniu Opactwu Sióstr Benedyktynek dotacji w wysokości 200.000 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Sierpc, Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek – wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich łącznika arkadowego, remont elewacji łącznika oraz południowej elewacji klasztoru”.

 2. Petycja  Stowarzyszenia na rzecz ochrony i rozwoju środowiska naturalnego EKO-SKRWA,

 3. pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu dotycząca „Bezrobocia w Powiecie Sierpeckim”,

 4. pismo dotyczące opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury szerokopasmowej projektu „Internet dla Mazowsza” w pasmach drogowych.

 5. Stanowisko Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego,

 6. Stanowisko Rady Gminy Stupsk w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego,

 7. Stanowisko Rady Miejskiej w Chorzelach w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego,

 8. Stanowisko Rady Gminy Strzegowo w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego,

 9. Stanowisko Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego,

 Podjęto uchwały:

 1. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.

 2. w sprawie utworzenia Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu

 3. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034

 4. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

 5. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków– Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.

image_pdfimage_print
Skip to content