Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 18 września 2020 r. odbyła się XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Sierpcu, której otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński. Na Sekretarza obrad powołano radnego Sławomira Krystka.
W dniu 17 września 2020 r. grupa Radnych Rady Powiatu w Sierpcu złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Przemysława Burzyńskiego wniosek dotyczący odwołania Starosty Sierpeckiego, w którym uzasadniono, iż w ocenie grupy Radnych Powiatu Sierpeckiego oraz szerokiego grona mieszkańców, działania Starosty Sierpeckiego nie spełniają oczekiwań w następujących kwestiach:
1. Przekroczenie uprawnień oraz niestosowanie przepisów dotyczących zatrudnienia,
2. Brak informacji dotyczących prowadzonych i planowanych inwestycji,
3. Brak uzgodnień oraz precyzyjnych odpowiedzi dotyczących realizowanych inwestycji,
4. Brak polityki informacyjnej względem Rady Powiatu,
5. Brak właściwego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu, a w szczególności SPZZOZ w Sierpcu.
Pod wnioskiem podpisy złożyło 11 radnych: Dariusz Twardowski, Sławomir Olejniczak, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Paweł Pakieła, Sebastian Szczypecki, Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Zbigniew Kopczyński, Andrzej Cześnik, Wojciech Rychter.
Głos zabrał Starosta Sierpecki Mariusz Turalski, który nie zgodził się z uzasadnieniem tego wniosku. Powiedział, iż wysoko ceni sobie współpracę z Radą Powiatu, potwierdzeniem tego jest dużo ciepłych słów oraz pochwał za efekty osiągnięte w polityce społecznej, gospodarczej, oświacie, służbie zdrowia ze strony Radnych.
,,Przez ostatnie 2 lata do sprawozdań, które przedkładamy izbie obrachunkowej nie było żadnych uwag. Efekty tego nadzoru nad placówkami, głównie nad SPZZOZ, widać w rozwoju szpitala, który cały czas rozszerza usługi medyczne. Dbamy zarówno o pacjentów jak i o personel szpitala, choćby poprzez podwyżki dla pracowników gospodarczych, administracji czy personelu medycznego. Pracownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego również otrzymują podwyżki. Czynnik społeczny jest dla nas najważniejszy, staramy się służyć mieszkańcom. ” – powiedział Starosta.
Odnosząc się do treści z wniosku ,,w ocenie szerokiego grona mieszkańców” Starosta Sierpecki powiedział, iż dostał duży mandat zaufania od mieszkańców, dlatego stara się dbać o mieszkańców i nie zawieść ich oczekiwań.
W sprawie przekroczenia uprawnień oraz niestosowania przepisów dotyczących zatrudnienia, zajęła się Komisja Rewizyjna, która nie stwierdziła żadnych nieprawisłości, a jej uwagi zostały wdrożone do realizacji.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski wypowiedział się również w kwestii braku informacji dotyczących prowadzonych i planowanych inwestycji. Nadmienił, iż o najważniejszych inwestycjach są poinformowani wszyscy uczestnicy Sesji czy Komisji, jak również na spotkaniach nieoficjalnych, każdy radny ma możliwość spotkania się ze Starostą Sierpeckim Mariuszem Turalskim czy Wicestarostą Sierpeckim Jarosławem Ocickim i uzyskania potrzebnych informacji.
Wśród aspektów, które nie spełniają oczekiwań znalazł się również punkt dotyczący braku polityki informacyjnej względem Rady Powiatu. Starosta podkreślił, iż Radni byli informowani na bieżąco o wszystkich planowanych spotkaniach, zapraszani byli na otwarcia inwestycji np. na drogach, w SPZZOZ , w DPS, na terenie Krytej Pływalni, czy tych dotyczących szkół średnich. Wiadomości docierają również do mieszkańców. Informacje te są publikowane w tygodnikach lokalnych, na stronie internetowej Starostwa oraz bardzo dobrze funkcjonującym Facebooku, gdzie każdy znajdzie informacje o planowanych oraz aktualnie realizowanych zadaniach.
Starosta podkreślił, iż uczciwość, pracowitość, zaangażowanie i konsekwencja, oraz współpraca z Zarządem, którą ocenia na bardzo dobrym poziomie, przynoszą zamierzone efekty. Można tu wymienić m.in.: oddaną do użytku halę w ZS nr 1 w Sierpcu, długo wyczekiwane przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowach, niezwykle potrzebny Tomograf Komputerowy, który czeka na uruchomienie oraz oddaną do użytku ulicę Świętokrzyską, czekającą na zakończenie prac ulicę Konstytucji 3-go Maja oraz planowaną przebudowę ulicy Dworcowej. Należy pamiętać o przywróceniu tak ważnej dla dzieci i rodziców świetlicy w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, montażu zjeżdżalni w Krytej Pływalni w Sierpcu. Wypada podkreślić także działania PUP, który okazał się jednym z najlepszych na Mazowszu. Stanął na wysokości zadania i wykazał się dużą skutecznością działania – transferując ponad 20 mln zł do lokalnych przedsiębiorców.
Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Sierpcu jest sprawowany właściwie. Współpraca Starosty Sierpeckiego z Zarządem i Radą Powiatu układa się bardzo dobrze, nie ma więc uzasadnionego potwierdzenia w bieżącej działalności samorządu co do w/w zarzutów.

W trakcie obrad podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu. Członkiem komisji został Marek Chyliński.

image_pdfimage_print
Skip to content