Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXII Sesja Rady Powiatu

XXII Sesja Rady Powiatu

W dniu 30 czerwca br. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu:

– Nr XXI.2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku.

–  Nr XX.2016 z dnia 5 maja 2016 roku,

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2016 roku.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

     PRZEWODNICZĄCY RADY

                                          Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content