Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XXII Sesja Rady Powiatu

XXII Sesja Rady Powiatu

30 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXII Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

 1. Stowarzyszenia EKO-SKRWA skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku dotyczące przegrodzenia sieciowym rybackimi narzędziami połowowymi ujęcia rzeki Urszulewki z Jeziora Urszulewskiego.

 2. Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu dotyczące wyboru przedstawiciela Rady Społecznej SPZZOZ w Sierpcu do Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,

 3. SPZZOZ w Sierpcu dotyczące wyboru przedstawiciela lekarzy do Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.

 4. Zarządu Powiatu w Sierpcu w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu do Komisji Konkursowej mającej na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:

 1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 rok.
 2. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
 3. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za I kwartał 2016 roku.
 4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.
 5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.
 6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Agricola Sierpcensis – Terrae Filius”.
 7. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

image_pdfimage_print
Skip to content