Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XVIII Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego

XVIII Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego

W dniu dzisiejszym odbyła się XVIII Sesja Rady Powiatu Sierpeckiego. otwarcia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński. Na sekretarza obrad powołano radnego Wojciecha Rychtera. Następnie przedstawione zostały protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Promocji Powiatu, Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Członkowie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych zarówno tych, którzy poruszają się po drogach, jak w i obrębie przejść dla pieszych. Chodzi o uświadomienie zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań i nieznajomości przepisów drogowych.Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji. Zarząd Powiatu w Sierpcu VI kadencji wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie drogownictwa oraz rady powiatu. Do głównych tematów, którymi m.in. zajmował się Zarząd Powiatu należały sprawy: budżetu, organizacji pozarządowych, oświaty, nieruchomości oraz opieki zdrowotnej.
Następnie głos zabrał Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki, który poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo od Pani Elżbiety Trębińskiej oraz Pani Mirosławy Malinowskiej. W piśmie tym znajdowały się podziękowania dla całego Oddziału Wewnętrznego w SPZZOZ Sierpc. ,,(…) Już na izbie przyjęć lekarze Oddziału Wewnętrznego w stosunku do nas byli bardzo serdeczni i cierpliwi. Wysłuchali zgłoszone przez nas dolegliwości, dokładnie zostałyśmy zbadane, co sprawiło, że poczułyśmy się bezpiecznie. Lekarze podchodzą do pacjentów z empatią(…)’’- napisały kobiety.
W trakcie obrad podjęto następujące uchwały:
1)Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
2)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet orazz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym rady powiatu Sierpeckiego.
3)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw.
W trakcie sesji dokonano również analizy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2019.
Na koniec zabrał głos Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Andrzej Cześnik, który przedstawił informację roczną dotyczącą bezrobocia w powiecie sierpeckim. Liczba osób bezrobotnych według stanu na 31.12.2019 r. wyniosła 2786 osób. Poziom ten był niższy o 320 osób tj. o 10,3 % w porównaniu do 31.12.2018 r.

image_pdfimage_print
Skip to content