Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XVII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XVII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 28 stycznia 2016r. (czwartek) o godzinie 08:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XVII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr XVI.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2015.
9. Zapoznanie się z informacją z realizacji Planu pracy Rady Powiatu za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2016.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za 2015 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

                                              Przewodniczący Rady
/ – /
Jan Rzeszotarski

 

image_pdfimage_print
Skip to content