Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XV Targi Edukacyjne

XV Targi Edukacyjne

W dniu 27 lutego 2019 r. w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbyły się XV Targi Edukacyjne. Uczniowie mieli okazję zdecydować, jak ma wyglądać ich przyszłość. Pomogły im w tym oferty 39 szkół z Polski oraz doradcy zawodowi. Tegoroczne przedsięwzięcie zostało objęte patronatem przez Starostę Sierpeckiego – Mariusza Turalskiego.

Podczas uroczystego otwarcia obecni byli liczni goście m.in. Poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, Starosta Sierpecki Mariusz Turalski, Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki, Katarzyna Majewska – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Zgromadzonych gości, uczniów i wystawców przywitała dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Ewa Jancewicz. Głos Zaprał Poseł Waldemar Olejniczak, zaś o otwarcie targów poproszono Starostę Sierpeckiego Mariusza Turalskiego, który podziękował wystawcom ze szkół wyższych za liczne przybycie, zgromadzonej młodzieży życzył dobrych wyników na egzaminie maturalnym oraz zdobycia indeksów wymarzonych uczelni.
Tegoroczne Targi Edukacyjne okazały się rekordowe pod względem frekwencji. W Targach uczestniczyło blisko 800 odwiedzających. Swoją ofertę przedstawili:
1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA FILIA PŁOCK
2. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY
3. TEB EDUKACJA ODDZIAŁ PŁOCK
4. SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W WARSZAWIE
5. WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
6. UNIWERSYTET TECHNICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH W BYDGOSZCZY
7. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU
8. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE
9. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU
10. UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE
11. SZKOŁA WYŻSZA IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU
12.WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU
13. UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI W OLSZTYNIE
14. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA W WARSZAWIE
15. KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WŁOCŁAWKU
16. KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY
17. WYŻSZA SZKOŁA KULTURY SPOŁECZNEJ I MEDIALNEJ W TORUNIU
18. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
19. CENTRUM SZKOLENIOWE SŁUŻB OCHRONY „DELTA” WE WŁOCŁAWKU
20. AVONE COSMETICS POLSKA SP. Z O.O.
21. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
22. WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ PŁOCK
23. INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSNP W WARSZAWIE FILIA PŁOCK
24. WYŻSZA SZKOŁA NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE
25. WYŻSZA SZKOŁA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I AMERYKANISTYKI W WARSZAWIE
26. POLSKO-JAPOŃSKA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH W WARSZAWIE
27. PRYWATNE STUDIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ EUGENIUSZA NAGADOWSKIEGO W PŁOCKU
28. ZESPÓŁ MEDYCZNYCH SZKÓŁ POLICEALNYCH W PŁOCKU
29. ADEPT SZKOŁA POLICEALNA PŁOCK
30. WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
31. WYŻSZA SZKOŁA INŻYNIERII I ZDROWIA W WARSZAWIE
32. WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ – UNIWERSYTET ŁÓDZKI
33. WARSZAWSKA SZKOŁA REKLAMY
34. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W PŁOCKU
35. CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP PŁOCK
36. PUNKT POŚREDNICTWA PRACY W SIERPCU
37. PORADNIA PSYCHOLOGICZNA-PEDAGOGICZNA W SIERPCU
38. POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOCKU
39.LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W SIERPCU

Targi edukacyjne w sierpeckim „ogólniaku” organizowane są z ogromnym sukcesem od wielu lat. Znane są w lokalnym środowisku edukacyjnym jako wydarzenie o najwyższej renomie na północnym Mazowszu. Targi adresowane są do maturzystów i uczniów klas liceów i techników. Targi edukacyjne dostarczają młodzieży obszernych informacji, które niezbędne są do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia. Stanowią one swoistą giełdę edukacji, podczas której swoją ofertę prezentuje kilkanaście publicznych i niepublicznych uczelni, szkół policealnych oraz inne instytucje wspierające ścieżkę edukacyjno-zawodową młodych ludzi.
To więcej niż targi – to wielkie wydarzenie, podczas którego młodzi ludzie mogą porozmawiać i zapoznać się z ofertą wystawców, warunkami rekrutacji, kierunkami kształcenia, bazą lokalową – zaś dla wystawców to znakomita okazja do prezentacji oferty edukacyjnej .
Ponadto przy stoiskach Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Ciechanowie i w Płocku można było dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, badania profilaktyczne, maseczki na dłonie. Słuchacze Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku wykonywali masaże: m. in. masaż karku, masaż rozluźniający, masaż relaksujący. Zaś przy stoisku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej młodzież wykonywała m. in. testy komputerowe: „Preferencje zawodowe” i „Moje umiejętności”. Wszyscy mogli uzyskać kompleksową informację o możliwościach kształcenia na wszystkich poziomach.
Koordynatorem przedsięwzięcia była Beata Karpińska – doradca zawodowy zaś za obsługę organizacyjną XV Targów Edukacyjnych odpowiedzialna była klasa I b wraz z wychowawczynią Alicją Wawrocką – Świeczkowską.

image_pdfimage_print
Skip to content