Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XV Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

7 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XV Sesja Rady Powiatu. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

1. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku będące analizą oświadczenia majątkowego Dyrektora jednostki organizacyjnej Powiatu Sierpeckiego,
2. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipnie będące analizą oświadczenia majątkowego naczelnika wydziału w Starostwie Powiatowym w Sierpcu,
3. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu będące analizą oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu w Sierpcu, członków zarządu Powiatu w Sierpcu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w upoważnienia Starosty.
4. Pana Leszka Bieńkowskiego w sprawie zmiany przebiegu trasy S10. Niniejsza sprawa została przekazana Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego celem zajęcia stanowiska w sprawie.
5. Pani Hanny Przeciszewskiej dotyczące inwestycji przy wzgórzu „LORET”.
6. Zgłoszenie o powołaniu Klubu „PIS i Niezależni”.
7. Zaproszenie na uroczystości poświęcone 34 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce.
8. Wniosek Akcji Katolickiej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Parafii im. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu o nadanie nazwy obiektowi mostowemu na ulicy Wojska Polskiego ku czci księdza prałata Ludomira Wincentego Lissowskiego.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:
1. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2015 roku.
2. uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
3. w sprawie połączenia jednostek budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Szczutowie.
4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego w postaci pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Kopernika 9 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
5. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
6. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Sierpeckiego”.
7. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.
8. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
Radni podjęli również Oświadczenia w sprawie podwyżek dla grup zawodowych nie objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

image_pdfimage_print
Skip to content