Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XLVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XLVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 25 stycznia  (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XLVIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
 4. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu pieczy zastępczej na lata 2018-2020.
 7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół parafialny w Łukomiu pw. św Katarzyny, drewniany z 1761 r. rozbudowany około 1881r. oraz dzwonnica drewniana 1872r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVIII wieku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2018 rok.
 15. Zamknięcie obrad.

                                            PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                                       Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content