Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XLI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XLI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 28 września  (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołu XL z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 31 sierpnia 2017 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał  2017 rok.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo” .

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek – Włostyb.ory – (Koziebrody)” 

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski- Gozdowo”.

 13. Sprawy różne.

 14. Zamknięcie obrad.

                                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY

                                                                                            / – /

                                                                                 Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content