Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XL Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XL Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

Sierpniowa XL Sesja Rady Powiatu w Sierpcu rozpoczęła się od przekazanie przez Prezesa MKS Mazur Sierpc, Jerzego Listkowskiego na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Rzeszotarskiego podziękowań dla Rady i Zarządu Powiatu za dotychczasową współpracę, zaangażowanie i wsparcie finansowe umożliwiające stały rozwój klubu.

Po tym niezwykle miłym akcencie rozpoczęła się właściwa część sesji. Przewodniczący, stwierdził quorum i przyjęto porządek obrad. Następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady i Zarządu Powiatu wpłynęły następujące pisma:

  1.  Pana Tomasza Pokładowskiego będące odpowiedzią na pismo Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 23 czerwca 2017 roku, które to zostało skierowane do Zarządu Powiatu w Sierpcu.

  2. Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu będące informacją na temat bezrobocia w Powiecie Sierpeckim według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

  3. Stowarzyszenia „Wspólnie dla Powiatu Sierpeckiego”, aby podjąć działania mające na celu zakup sprzętu dla lekarzy Oddziału Chirurgicznego,

  4. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dotyczące wyjaśnienia w oparciu o jakie kryteria ma być dokonywane „odpowiednie hierarchizowanie”. W niniejszej sprawie brak jest podstaw prawnych do dokonywania przez Radę wykładni podejmowanych uchwał, które mogą co najwyżej podlegać zmianom, ale z zachowaniem przewidzianej statutem procedury uchwałodawczej.

Przyjęto :

  1. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku.

  2. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

  3. uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

  4. uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

    Radni podjeli również oświadczenie w sprawie zmian w zakresie włączenia w struktury administracji rządowej powiatowych urzędów pracy.

image_pdfimage_print
Skip to content