Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

XIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

24 września br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XIII Sesja Rady Powiatu.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:
1) pismo Urzędu Skarbowego w Sierpcu o przesłaniu oświadczenia majątkowego zgodnie z właściwością.
Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.
Podjęto Uchwały:
1. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za II kwartał.
2. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Szczutowie.
3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 roku.
4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033.
5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
6. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
7. uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu.
Radni zapoznali się z „Raportem z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku” oraz podjęli oświadczenie w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu.

image_pdfimage_print
Skip to content