Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XII Sesja Rady Powiatu

XII Sesja Rady Powiatu

31 sierpnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XII Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:
1. pismo Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu będące odpowiedzią na pismo p. Barbary Różańskiej-Balcerowskiej.
2. pismo Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sierpcu będące odpowiedzią na wniosek p. Michała Strzeleckiego.
3. pismo p. Michała Strzeleckiego wnoszące o ponowne rozpatrzenie sprawy związanej ze wstrzymaniem prac na drodze Piaski-Gozdowo.
4. pismo PUR w Sierpcu na temat „Bezrobocia w Powiecie Sierpeckim” według danych na dzień 30 czerwca br.
5. szereg pism P. Hanny Przeciszowskiej o udostępnienie dokumentacji.
Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:
1. w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu .
2. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu z wykonania Rocznego Programu Działania za I półrocze 2015 roku.
3. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

image_pdfimage_print
Skip to content