Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mochowie

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mochowie

W sobotę 11 czerwca br. odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mochowie. W zjeździe uczestniczyli delegaci OSP i przedstawiciele OSP do Zarządu Oddziału Gminnego w liczbie 34 osoby, oraz osoby zaproszone Jan Sugajski Prezes ZOSP RP w Sierpcu, Paweł Sekulski Naczelnik Wydziału Operacyjnego w PSP w Sierpcu, Jan Laskowski Starosta Sierpecki, Dyrektorzy Szkół, prezesi Honorowi OSP, przedstawiciele Rady Gminy. IX Zjazd otworzył Prezes Zarządu ustępującego Zbigniew Tomaszewski który przywitał gości zaproszonych oraz, delegatów z OSP. Orkiestra Dęta_z OSP Bożewo odegrała hymn strażacki. Na przewodniczącego zjazdu wybrano druha Marka Krajentę, który kierował obradami Zjazdu.

Zjazd wybrał na czas obrad 3 komisje mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków.

W skład Zarządu Oddziału Gminnego wchodzą przedstawiciele wszystkich OSP z terenu Gminy Mochowo w liczbie 23 osoby. Ponadto zjazd wybrał dodatkowych członków w liczbie nie przekracząjacych 1/5 ogólnej liczby 1 członka Zarządu. Po odczytaniu sprawozdań z działalności za lata 2011 – 2016 przez Prezesa OSP oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sławomira Olejniczaka Komisja Rewizyjna postawiła wiosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Absolutorium udzielono jednogłośnie. Nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Mochowie na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

Prezes Zarządu – Zbigniew Tomaszewski

Wiceprezes Zarządu – Jan Jerzy Głodkowski

Wiceprezes Zarząd u- Jan Lis

Komendant Gminny Związku OSP RP w Mochowie Marek Krajenta

Sekretarz – Krystyna Bartoszewska

Skarbnik – Grzegorz Tarka

Członek Prezydium – Roman Grabowski

Członek Zarządu – Marek Kuzmiński

Członek Zarządu – Sylwester Kozicki

Członek Zarządu -Marek Krzeszewski

Członek Zarządu – Józef Sobczyński

Członek Zarządu – Krystian Kowalski

Członek Zarządu – Janusz Umiński

Członek Zarządu – Kacper Trzciński

Członek Zarządu – Ryszard Fijałkowski

Członek Zarządu – Zbigniew Peda

Członek Zarządu – Zdzisław Jędrzejewski

Członek Zarządu – Bogumił Gurda

Członek Zarządu Rafał Remplewicz

Członek Zarządu – Wojciech Jarzębowski

Członek Zarządu – Krzysztof Peda

Członek Zarządu – Rafał Skulski

Członek Zarządu – Krzysztof Włoczewski

Członek Zarządu – Jan Remplewicz

Ponadto wybrano 10 delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego oraz 3 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sierpcu w osobach

Zbigniew Tomaszewski

Roman Grabowski

Marek Krajenta

image_pdfimage_print
Skip to content