Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

XI edycji Konkursu Matematycznego „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”

XI edycji Konkursu Matematycznego „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”

7 grudnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbył się finał XI edycji Konkursu Matematycznego „Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i trzecich gimnazjum.

Uroczystość otworzyła pani Ewa Jancewicz, dyrektor Liceum. Powitała wszystkich finalistów i ich nauczycieli oraz podkreśliła, jak ważne jest rozwijanie umiejętności matematycznych oraz logicznego myślenia. Pani Ewa Jancewicz życzyła uczniom, aby rozwijali swoje pasje matematyczne.

Główne cele konkursu to: rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, promowanie dorobku i osiągnięć uczniów, integracja środowiska uczniowskiego, kształtowanie samodzielnego, twórczego myślenia; stymulowanie pracowitości i wytrwałości, popularyzacja wiedzy matematycznej wśród szerokiego kręgu młodzieży gimnazjalnej, rozwijanie umiejętności (logicznego myślenia, przeprowadzania rozumowań, spostrzegawczości, odkrywania reguł i prawidłowości, stosowania poprawnych uogólnień, dokonywania analizy i syntezy).

Pierwszy etap konkursowych zmagań został przeprowadzony w listopadzie 2018 roku w poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach, doprowadzając do wyłonienia ich finałowych reprezentacji. W finale wzięło udział łącznie 33 uczniów reprezentujących barwy 9 szkół, a mianowicie z: Borkowa Kościelnego, Gozdowa, Gójska, Lutocina, Mochowa, Rościszewa, Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu, Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu. W trakcie konkursu, na przestrzeni 90 minut, finaliści mieli rozwiązać siedem zadań zamkniętych oraz pięć zadań otwartych z praktycznym zastosowaniem matematyki, a także zmuszających do logicznego myślenia, odkrywania reguł i prawidłowości.

Zadania na eliminacje szkolne oraz finał konkursu przygotowała pani Beata Zdrojewska – nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

Pani Beata Zdrojewska podziękowała nauczycielom finalistów oraz licealistkom, które pomogły w przygotowaniu przebiegu konkursu – Adriannie Kluska, Zuzannie Liszewskiej, Sylwii Piątkowskiej, Justynie Sekulskiej, Joannie Szymańskiej, Paulinie Wierzbickiej, Zuzannie Wysockiej, Klaudii Wyszyńskiej.

Cieszymy się, że tak liczne grono młodzieży wraz z nauczycielami szkół podstawowych i gimnazjów przybyło do naszego Liceum.

LO Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content