Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”

„Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”

W Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu jest realizowany projekt „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). Beneficjentem projektu jest Powiat Sierpecki, a jego wartość wynosi 439 703,30 zł.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy przez 310 uczniów poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych z matematyki, chemii i języka angielskiego w okresie od września 2016 do czerwca 2018.

Od 19 września 2016 r. w projekcie uczestniczy 230 uczniów, w tym 90 uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki (3 godz. w tygodniu, w tym 1 godz. oparta na metodzie eksperymentu), 40 uczniów w zajęciach doskonalących z chemii (2 godz. w tygodniu, w tym 1 godz. oparta na metodzie eksperymentu), 50 uczniów w zajęciach doskonalących z języka angielskiego (2 godz. w tygodniu), 50 uczniów w zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego (2 godz. w tygodniu).

W ramach projektu odbyło się szkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie innowacyjnych metod nauczania.

LO Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content