Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Wypełnij ankietę na temat krytycznie zagrożonego gatunku, jakim jest chomik europejski i pomóż w badaniach AGROEKOSYSTEMÓW!

Wypełnij ankietę na temat krytycznie zagrożonego gatunku, jakim jest chomik europejski i pomóż w badaniach AGROEKOSYSTEMÓW!

Celem badań jest:
a) zaktualizowanie informacji na temat zasięgu występowania chomika europejskiego w
Polsce,
b) rozpoznanie wiedzy na temat występowania gatunku w Polsce, szczególnie w miejscach
zamieszkania respondentów,
c) zebranie opinii rolników odnośnie konfliktów wynikających z występowania chomików na
terenach rolniczych (ta część skierowana jest głównie do osób zajmujących się uprawą roli,
działkowiczów).
Idea badań zakłada, że respondenci udzielają odpowiedzi dla miejscowości, w której
mieszkają i w oparciu o własne doświadczenia.

Badania realizowane są przez Katedrę Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i
Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pełna informacja o projekcie znajduje
się na stronie Uniwersytetu Rolniczego https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892


Krótki opis formularza:
Formularz składa się z pięciu części:
I. Część przeznaczona dla Osób, które rozpoznały chomika europejskiego na zdjęciu,
II. Część przeznaczona dla Osób, które stwierdziły, że chomik występuje lub występował w
ich miejscowości,
III. Opinia na temat rodzajów uszkodzeń wyrządzanych przez chomika europejskiego w
uprawach,
IV. Przeznaczona dla osób, które ponoszą straty w uprawach z powodu chomika
europejskiego,
V. Część, w której respondent może zostawić swoje dane kontaktowe jeśli uzna, że chciałby
wziąć udział w bardziej szczegółowych badaniach.
Poszczególne części respondenci wypełniają w zależności od zaznaczonych wcześniej
odpowiedzi. Minimalna liczba pytań wynosi więc 1 maksymalna 22. Wypełnienie ankiety
zajmuje od 1 do 10 minut.
Uzyskane dane o występowaniu chomika, po zweryfikowaniu ich w terenie, zostaną
umieszczone w Atlasie Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Część dotycząca uszkodzeń
powodowanych przez chomiki w uprawach, umożliwi rozpoczęcie badań nad realną oceną
oddziaływania gatunku, co będzie wstępem do wypracowania systemu ograniczania strat
lub/i systemu rekompensat i promowania rolników. Wyniki takich badań mogą przyczynić się
do zwiększenia efektywności działań ochronnych dla tego gatunku.

Osoby do kontaktu:
dr hab. inż. Magdalena Hędrzak (tel. 723 698 422)
mgr inż. Korneliusz Moczko (tel. 606 211 885)
e-mail: projekt_badawczy_chomik@urk.edu.pl

image_pdfimage_print
Skip to content