Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Wykład profesora Witolda Wojdyły

Wykład profesora Witolda Wojdyły

W dniu 4 października 2018 r., w ramach współpracy LO Sierpc z Wydziałem Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, odbył się wykład profesora Witolda Wojdyły. Wzięli w nim udział uczniowie klas humanistycznych.

Profesor Witold Wojdyło to znany badacz polskiej myśli politycznej; autor kilkuset publikacji naukowych, między innymi biografii Stanisława Grabskiego oraz organizator życia akademickiego, prorektor ds. studenckich UMK.

Wykład zatytułowany „Wychowawcze aspekty koncepcji politycznych piłsudczyków” to także jedno z wydarzeń związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości organizowanymi w naszej szkole. W trakcie wykładu, profesor Witold Wojdyło zaprezentował paradygmat myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego oraz sposoby jego implementacji na polu edukacji. Zaakcentował, iż model wychowawczy reprezentowany przez analizowany nurt myśli politycznej można określić mianem wychowania państwowego. Koncepcja wychowania państwowego sanacji  zakładała wykształcenie obywatela bojownika – pracownika, który miał mieć zapewnione warunki nieskrępowanego rozwoju kulturowego, nieograniczoną swobodę religijną i pomoc w rozwoju ekonomicznym. Kształcenie miało dostarczyć państwu pracowników lojalnych i ofiarnych, niezależnie od pochodzenia i wyznania. Idea wychowania państwowego zakładała kształtowanie postawy lojalności wobec państwa oraz szacunku dla symboli narodowych i władz. W koncepcjach wychowawczych obozu znalazły też odzwierciedlenie idee głoszone przez konkurentów politycznych z obozu narodowego. Profesor Witold Wojdyło oparł swoje rozważania na licznych egzemplifikacjach. W wystąpieniu odwoływał się zarówno do teoretycznych rozważań Adama Skwarczyńskiego, jak i pieśni legionowych, czy literatury pięknej – chociażby fragmentów powieści Tadeusza Dołęgi Mostowicza „Kariera Nikodema Dyzmy”.

Prelekcja dała uczniom możliwość zapoznania się z tradycyjnym wykładem akademickim – jego strukturą, słownictwem, zawartością merytoryczną.

Organizatorem spotkania był pan Grzegorz Radomski.

LO Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content