Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH OFERTĘ DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH OFERTĘ DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO

PRZEMOC W RODZINIE

Masz trudności w relacji z partnerką/partnerem?

Nie masz cierpliwości do własnych dzieci?

W sytuacjach konfliktowych reagujesz agresją?

Chcesz to zmienić, lecz nie wiesz jak?

Zapraszamy do korzystania z porad psychologa oraz do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym.

Podejmujemy pracę z osobami, które zgłosiły się same lub zostały skierowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, Gminne Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest w małych grupach warsztatowych. Obejmuje spotkania indywidualne i sesje grupowe. Zajęcia odbywają się co tydzień, w weekendy, całość programu to ok. 80 godzin dydaktycznych. Zajęcia prowadzą wykwalifikowane osoby – kobieta i mężczyzna, przeszkoleni do pracy ze sprawcami przemocy.

Z pomocy mogą również skorzystać osoby bliskie uczestnikom programu, oczywiście w innych terminach, na osobności lub poprzez udział w grupie wsparcia dla ofiar przemocy – w PCPR jest psycholog, prawnik specjalizujący się w pomaganiu rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Szczegółowe informacje:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

tel. 024 275 76 60, e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH OFERTĘ DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE NA TERENIE POWIATU SIERPECKIEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a tel. 024 276 76 60 e-mail: pcpr.sierpc@wp.plporadnictwo psychologiczne, prawne, realizacja programów korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska12 tel. 24 275 46 44 email: mops_sierpc@poczta.onet.plpraca socjalna, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego, świadczenia z pomocy społecznej, dyżury specjalistów: prawnik, pedagog, psycholog
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu 09-200 Sierpc ul. Narutowicza 21c tel. 24 275 31 58 e-mail: gops.sierpc@interia.plpraca socjalna, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego, świadczenia z pomocy społecznej,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdowie 09-213 Gozdowo ul. Gozdawy 21 tel. 24 276 220 27 e-mail: gopsgozdowo@gazeta.plpraca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego, Punkt Konsutacyjno-Informacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, bezpłatnych porad udzielają specjaliści: psycholog, prawnik, mediator
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie 09-214 Mochowo ul. Sierpecka 2 tel. 24 276 31 91 e-mail: gops.mochowo@op.plpraca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rościszewie 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 13 tel. 24 276 40 79 mail. gops.rosciszewo@wp.plpraca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, poradnictwo prawne, terapeuta, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie 09-227 Szczutowo ul. Lipowa 9 tel. 024 276 71 90 mail: gopsszczutowo@tlen.plpraca socjalna, świadczenia z pomocy społecznej, terapia dla osób uzależnionych przy Gminnej Komisji Rozwiązywania, działania w ramach prac Zespołu interdyscyplinarnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidzu 09-226 Zawidz Kościelny ul. Mazowiecka 24 tel. 024 276 61 94 email gops@zawidz.pldziałania w ramach pracy socjalnej i prac Zespołu interdyscyplinarnego
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  w Sierpcu ul. Słowackiego 16
tel. 24/275 85 47
udziela świadczeń osobom uzależnionym od: alkoholu, hazardu, alkoholu i narkotyków (uzależnienie mieszane), a także osobom współuzależnionym.
image_pdfimage_print
Skip to content