Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Wawrzyn dla Muzeum”

„Wawrzyn dla Muzeum”

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zdobyło kolejne wyróżnienie. Podczas uroczystej gali organizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i Szkołę Wyższą ALMAMER zostało uhonorowane prestiżową nagrodą Wawrzynu Polskiej Turystyki. Wydarzenie miało miejsce 17 kwietnia podczas otwarcia Jubileuszowych 20-tych Targów Turystyki i Rekreacji Lato 2015 w Warszawie.

Dyrektor Muzeum odebrał z rąk Katarzyny Sobierajskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki i zarazem Przewodniczącej Kapituły Konkursu, pamiątkowy dyplom i statuetkę za działalność innowacyjną podejmowaną przez instytucję.

Nagrodą Wawrzynu Polskiej Turystyki wyróżniane są firmy i instytucje, które w szczególny sposób wpływają na umocnienie korzystnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Są to podmioty, które w swojej działalności skupiają się na budowaniu społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Oferowane przez nie usługi muszą osiągać najwyższe światowe standardy. Powinny też opracowywać i realizować inicjatywy dążące do ochrony walorów naturalnych i kulturowych regionów. Celem tego programu certyfikacji jest ich promocja i wsparcie inicjatyw przez nie podejmowanych. Przystąpić do niego mogą zarówno przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje i samorządy, jak i osoby fizyczne.
Podczas wyboru laureatów brane są pod uwagę wszelkie formy działalności instytucji. Oceniana jest ich innowacyjność i przystępność dla klientów. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu pełni ważną funkcję w regionie. Dzięki współpracy z miejscowymi twórcami rękodzieło i rzemiosło ludowe na Mazowszu stały się jedną z jego marek. Jest też miejscem, w którym kultura i obrzędowość mazowiecka rozkwitają. To tu tradycja i nowoczesność spotykają się, dając turystom możliwość spojrzenia w duszę dawnej wsi. Te właśnie aspekty wpłynęły na decyzję o przyznaniu Muzeum Wawrzynu Polskiej Turystyki.
Dyrektora Muzeum, Jana Rzeszotarskiego spotkał jeszcze jeden zaszczyt. Otrzymał bowiem nominację na członka Polskiej Akademii Innowacji Turystyki za działalność na rzecz rozwoju polskiej turystyki. Akademia skupia osoby o wielkich dokonaniach w dziedzinie budowania pozycji naszego kraju w Europie i na świecie. Jej rolą jest przede wszystkim popularyzacja różnych form rekreacji wśród dzieci, młodzieży i rodzin. Monitoruje ona też kierunki, w których podąża ona współcześnie, by stworzyć jak najlepsze rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb osób korzystających z wypoczynku.

Nagroda Wawrzynu jest wielkim wyróżnieniem dla sierpeckiego muzeum. Jest też doskonałą szansą na jeszcze lepszą promocję jego działalności i zacieśnienie współpracy z innymi podmiotami popularyzującymi poprzez swą działalność polską kulturę. Przede wszystkim jest jednak katalizatorem do podejmowania kolejnych wyzwań i systematycznego poszerzania oferty turystycznej MWM.
Patronami honorowymi przedsięwzięcia są Polska Izba Turystyki i Polska Izba Hotelarstwa.

Jarosław Asztemborski
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

image_pdfimage_print
Skip to content