Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

WARSZTATY TEMATYCZNE WSPIERAJĄCE RODZINĘ

WARSZTATY TEMATYCZNE WSPIERAJĄCE RODZINĘ

ZAPRASZAMY NA CYKL WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH WSPIERAJĄCYCH RODZINĘ, MACIERZYŃSTWO I RODZICIELSTWO ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU ODPOWIEDZIALNE RODZICIELSTWO W POWIECIE SIERPECKIM”.

Realizator projektu: Stowarzyszenie KRE@KTYWNI

Szczechowo 6, 09-227 Szczutowo

KRS 0000506639; REGON 147221170; NIP 776-169-95-08

kom. 731-981-073; e-mail_ stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: BAR BISTRO „U MARIUSZA” Sierpc, ul. Wiosny Ludów 22

w ramach współpracy – nieodpłatne udostępnienie zaplecza i sprzętu

Czas trwania projektu: od 2017-07-01 do: 2017-09-30

Uczestnicy: rodzice i opiekunowie, dzieci, młodzież – 30 osób, 2-3 grupy 10-15 osobowe

CELE PROJEKTU: wspieranie rodziców, opiekunów w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych, wsparcie systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania, upowszechnianie i ochrona praw dziecka, promocja odpowiedzialnych postaw rodzicielskich, tworzenie alternatyw dla kreatywnego spędzania czasu wolnego.

W ramach atrakcji dodatkowych zaplanowano wspólne wyjście do kina na seans familijny dla rodziców i dzieci (sierpień 2017r.)

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST NIEODPŁATNY.

ZAPEWNIAMY MATERIAŁY PLASTYCZNO-TECHNICZNE
ORAZ CZĘŚCIOWE WYŻYWIENIE.

ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE W FORMIE WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ
SMS NA NR 731-981-073 W TERMINIE DO 15.07.2017r.
(w treści należy podać imię i nazwisko, wiek uczestnika).

Deklaracja uczestnictwa (wzór w załączeniu) zostanie złożona przez przedstawiciela ustawowego w pierwszym dniu zajęć.

image_pdfimage_print
Skip to content