Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Walne Zgromadzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą”

Walne Zgromadzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą”

W dniu 9 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, odbyło się Walne Zgromadzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Nad Skrwą i Sierpienicą”. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo wyborczy. Ze względu na zbyt niską frekwencję uczestników nie można było przeprowadzić wyboru nowych władz stowarzyszenia. W tym celu ustalono termin kolejnego zebrania. Podjęta została natomiast uchwała w sprawie zadań organizacji do realizacji w przyszłym okresie. Ustalono i zatwierdzono, że priorytetowymi obszarami działań będą:

1. Wsparcie promocji walorów turystycznych Ziemi Sierpeckiej w kraju i za granicą poprzez realizację działań wydawniczych ze szczególnym uwzględnieniem samorządów będących członkami stowarzyszenia.
2. Wsparcie w organizacji działań związanych z krzewieniem świadomości i kształtowaniem postaw poznawczych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie turystyki i wiedzy o historii Ziemi Sierpeckiej poprzez organizację imprez o charakterze integracyjnym.
3. Wsparcie prac związanych z oznakowaniem szlaków: Gmina Brudzeń – Dworzec Kolejowy w Sierpcu, Dworzec Kolejowy w Sierpcu – Muzeum Wsi Mazowieckiej w porozumieniu z PTTK.
4. Wymiana młodzieży we współpracy z Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi i współpraca przy organizacji wspólnych przedsięwzięć.
5. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych w celu realizacji zadań statutowych.

image_pdfimage_print
Skip to content