Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

W biznesie jesteśmy najlepsi!

W biznesie jesteśmy najlepsi!

W dniu 14 maja br. uczennice naszej szkoły z klasy III Technik Ekonomista odebrały nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszy projekt planu biznesowego, opracowanego w trakcie warsztatów „Ekonomia – to się opłaca” prowadzonych pod kierunkiem Politechniki Warszawskiej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku.

Uczestniczkami konkursu były: Monika Borkowska, Joanna Ludwiczak, Natalia Niedziałkowska, Monika Sobolewska, które pod opieką nauczycieli Pani Małgorzaty Piaseckiej i Pani Anny Kowalczyk przygotowały pracę konkursową.
A jak to się zaczęło? W dniu 22 kwietnia br. gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli uczelni – Panią Dyrektor prof. nzw. dr. hab. inż. Renatę Walczak, Panią mgr Katarzynę Osiecką oraz Panią Justynę Bańka – studentkę, które przeprowadziły warsztaty na temat planowania innowacyjnych przedsięwzięć. Panie przedstawiły narzędzia i metody ułatwiające sporządzenie planów biznesowych i planowania, a przede wszystkim opracowania biznesplanu. Zadaniem uczennic było wymyślenie i przygotowanie trzech propozycji działalności gospodarczej. Następnie musiałyśmy wybrać jedną pełną dokumentację i opracować ją pod względem merytorycznym i finansowym dla najkorzystniejszej działalności. Czas, jaki pozostał nam na przygotowanie biznesplanu był krótki, ale został efektywnie wykorzystany, dzięki narzędziom planowania biznesowego i dostępu do pełnej literatury, którą otrzymałyśmy bezpłatnie.
Prace wszystkich uczestników konkursu zaprezentowane zostały podczas III Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Współczesne problemy rozwoju gospodarczego pod hasłem „Regionalne aspekty rozwoju” w dniu 14 maja br. w ramach uroczystych obchodów XX-lecia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.
Wszyscy uczestnicy prezentowali i omawiali przygotowane prace, a najlepsze zostały nagrodzone. Wyróżnieni autorzy najlepszych projektów otrzymali certyfikaty i dyplomy uczestnictwa, a także drobne upominki od organizatorów.

Dużym wyróżnieniem było znalezienie się wśród najlepszych osobowości ekonomii i ludzi biznesu. Byłyśmy uczestniczkami obchodów XX-lecia istnienia Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku. Uczennice miały okazję poznać jej funkcjonowanie, pracowników oraz wysłuchać wykładu prof. Eugeniusza Kwiatkowskiego na temat wartości pracy po wstąpieniu do strefy euro.
Będzie to zapewne początek dalszej i miejmy nadzieję również owocnej współpracy z jednostką naukową.

Opracowała: Anna Kowalczyk

image_pdfimage_print
Skip to content