Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

VIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

VIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

28 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.

Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

  1. NSZZ Solidarność Region Płocki Rada Oddziału Sierpc na temat aktualnej sytuacji finansowej SPZZOZ w Sierpcu i podjęcie działań mających na celu zmniejszenie zadłużenia placówki.
  2. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu stanowiące wniosek do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na temat przedstawienia rozwiązań dotyczących zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 560 z drogą powiatową nr 3705W w m. Blizno na terenie gm. Szczutowo.
  3. Interpelacja Pana Mariusz Turalskiego dotycząca udostępnienia pisma organizacji związkowych działających przy SPZZOZ w Sierpcu wraz z odpowiedzią,
  4. Interpelacja Pana Mariusza Turalskiego dotycząca udostępnienia pisma Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie wraz z odpowiedzią,

  5. Rezygnacja Pana Pawła Pakieły z członkostwa w Zarządzie Powiatu w Sierpcu.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.

Podjęto Uchwały:

 1. w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez powiat sierpecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.
2. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok.
3. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033.
4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.

Podczas sesji przyjęto także rezygnację Pana Pawła Pakieły z funkcji członka zarządu. Kandydatem do zarządu powiatu został Pan Sławomir Olejniczak. W tajnym głosowaniu kandydaturę tę poparli wszyscy obecni radni.

 

image_pdfimage_print
Skip to content