Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

VIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

VIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 28 maja 2015r. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się VIII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr VII.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia i prowadzenia przez powiat sierpecki Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015 – 2033.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu w Sierpcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Sierpcu.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content