Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

VIII KONKURSU WIEDZY O POWIECIE SIERPECKIM

VIII KONKURSU WIEDZY O POWIECIE SIERPECKIM

REGULAMIN VIII KONKURSU WIEDZY O POWIECIE SIERPECKIM pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Cele konkursu:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat gospodarki, warunków przyrodniczych, walorów turystycznych, historii i zagadnień społecznych powiatu sierpeckiego.

 2. Upowszechnianie idei samorządności terytorialnej oraz budzenie patriotyzmu lokalnego.

 3. Pogłębienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.

Tematyka Konkursu

 1. Wiedza na temat gospodarki, warunków przyrodniczych, walorów turystycznych, historii
  i zagadnień społecznych powiatu sierpeckiego.

 2. Wiedza na temat kompetencji, organizacji i organów władz samorządowych.

Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów siódmych klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu sierpeckiego.

 2. W konkursie bierze udział wytypowany zespół dwuosobowy reprezentujący szkołę wraz z opiekunem.

 3. Warunkiem zakwalifikowania zespołu reprezentującego daną szkołę do konkursu o powiecie sierpeckim jest przysłanie pracy plastycznej, wykonanej przez członków zespołu, promującej ciekawy zakątek powiatu (format A1, technika dowolna – plakat, rysunek, szkic itp.). Nadesłana praca plastyczna stanowi własność organizatora.

 4. W drugim etapie konkursu wiedzy o powiecie sierpeckim dwuosobowe zespoły będą udzielały odpowiedzi na zadawane pytania. Część pytań będzie wizualizowana – przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego, wyświetlane będą slajdy przedstawiające
  m. in. fragmenty zabudowy, miejsca krajoznawcze.

Ocenianie

 1. Oceny poszczególnych grup dokonywać będzie jury, które wyłoni zwycięską reprezentację.

 2. Ocenie punktowej będzie podlegała również wcześniej przesłana praca plastyczna.

Terminy

 1. Do 15 maja 2019 r. – przesłanie do organizatorów pracy plastycznej.

 2. 05 czerwca 2019 r. (II etap) – konkurs wiedzy o powiecie sierpeckim w Zespole Szkół nr 1
  w Sierpcu.

W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.

Dla uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Organizatorzy – nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu:

mgr Barbara Pikulska, mgr Anna Krymka, mgr Iwona Bielicka.

Telefon kontaktowy: (24) 275-34-21

e-mail: mechanik1974@interia.pl

image_pdfimage_print
Skip to content